Panel 5: Innovación y Mercadeo.

Tania Karasik, (Mapatón) (Fundación Teletón).Presentación de Turismo Accesible vobo.
Continuar al panel 6